OfertaTechnologiaKontaktNapisz do nas
Technologia
  • Pracujemy w technologii druku cyfrowego zapewniającą jakość druku lepszą i tańszą od technologii offsetowej. Nasze maszyny drukujące HP Indigo to cuda nowoczesnej techniki. Są najlepsze pod względem niezawodności, elastyczności i wydajności druku stron na minutę. Mamy w firmie kilka maszyn przygotowanych do druku dużych nakładów.

    Zrozumienie tego, co sprawia, że drukarki HP Indigo są tak wszechstronnymi maszynami wymaga zrozumienia, w jaki sposób obrazy powstają na zadrukowanym podłożu. Nie jesteśmy "drukarnią cyfrową" z kserokopiarkami albo drukarkami tonerowymi. Nie będziesz rozczarowany jakością naszych prac. Dzięki technologii cyfrowej i przy pomocy płynnych farb wydrukujemy prace bez uciążliwych reklamacji jakości.

Drukarki HP Indigo do druku używają produktu o nazwie "ElectroInk". Ale w rzeczywistości czy ElectroInk to jest farba czy toner? Jaka są różnice? Farba to ciecz lub pasta, która zawiera barwniki lub pigmenty i najczęściej jest stosowana do drukowania na różnych podłożach. Farby mogą być tworzone z naturalnych związków organicznych lub z materiałów syntetycznych. Przy zastosowaniu na drukowanym materiale takim jak papier, farby wsiąkają w powierzchnię przedmiotu drukowanego, tworząc trwałą zmianę barwy podłoża.

Natomiast toner nie jest ciekły jak farby, w rzeczywistości ma postać bardzo drobnego proszku. Toner jest zmieszany wraz z polimerem wiążącym które działają jak klej kiedy wchodzi w kontakt z powierzchnią drukowanego materiału. Polimer ten utrzymuje cząsteczki tonera na podłożu. ElectroInk to faktycznie wyspecjalizowana forma tonera mająca formę płynną - farby zbliżonej gęstością i pigmentacją do technologii offsetowej.

Jest to istotne, ponieważ toner jest zwykle bardziej kosztowny niż farba i ma różne właściwości drukowania i suszenia. Farba z hp Indigo może być używana na prawie każdej powierzchni offsetowej- począwszy od podłoży offsetowych do powlekanych i papierów ze strukturą i wytłoczeniami. Toner na ogół wymaga płaskich podłoży, które pozwalają aby polimery wiążące aktywowały się i tym samym utrzymywały drukowany obraz na podłożu. Urządzenia drukujące oparte na proszku - tonerze to nie jest jakość dla profesjonalnych zakładów poligraficznych.

Kontroluj swojš pracę
strona głównaReferencjeNasze praceOfertaTechnologiaKontakt
drukarnia, etykiety, druk cyfrowy, poligrafia, serwis maszyn hp indigo, przygotowanie do druku | Stalowa 28/30 | 05-800 Pruszków | tel. 22 244 07 77 |